سال 1394:
1. محمد عطایی. "فناوری نانو در دندانپزشکی". سلول های بنیادی و دندانپزشکی بازساختی در بیماری های دهان، فک و صورت، 10و 11 دی 1394، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 
سال 1393:
1.       جلال الدین حمیصی. "لقی دندان ها و درمان های آن در بیماری های پریودنتال". نهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران. 23-26 دی 1393، برج میلاد تهران.

2.       جلال الدین حمیصی. "ملاحظات دندانپزشکی ترمیمی پس از درمان های بیماری های پریودنتال". نهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران. 23-26 دی 1393، برج میلاد تهران.

3.       جلال الدین حمیصی. "بررسی دانش و عملکرد پرستاران در مورد اهدای عضو". چهارمین همایش راهکارهای ارتقا کیفیت خدمات پرستاری و مامایی. 12-14 اسفند 1393،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی- یزد.

4.       کتایون برهان مجابی. "موم عسل، معجزه ای برای درمان بیماریهای دهان". پنجاه وچهارمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران (دکتر نواب). 16-19 اردیبهشت 1393،تهران.

 

سال 1392:
1. دکتر کتایون برهان مجابی. "بررسی دیدگاه دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه های علوم پزشکی قزوین در خصوص سپری نمودن اوقات فراغت". همایش راهکارهای تعالی فرهنگ اسلامی در دانشگاه های علوم پزشکی 25اردیبهشت 92 قزوین.
  
2. دکتر کتایون برهان مجابی. "وضعیت فرهنگی ، مذهبی و فروق برنامه خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین". همایش راهکارهای تعالی فرهنگ اسلامی در دانشگاه های علوم پزشکی 25 اردیبهشت 92 قزوین.
  
3. دکتر کتایون برهان مجابی. "موم عسل، معجزه ای برای درمان بیماریهای دهان". پنجاه وچهارمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران (دکتر نواب). 16-19 ارد یبهشت 1393 تهران، ایران.
 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0