اهداف و سیاست های کلی:
-توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم « پیشگیری از پوسیدگی دندان» در جهت ایجاد سلامت دهان و دندان
-انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه
-جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آن ها
-شناسایی و تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه « پیشگیری از پوسیدگی دندان»
-گسترش روح پژوهش و ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین و استعدادهای جوان در زمینه تحقیقات دندانپزشکی
-ایجاد زیر ساختهای فیزیکی و تجهیزاتی مورد نیاز تحقیقات جهت ایجاد بستر و زمینه مناسب پژوهشی
-ایجاد زمینه های همکاری با با سازمان ها و بخش‌های دولتی و خصوصی و مراکز معتبر تحقیقاتی و آموزشی بین المللی در زمینه علوم دندانپزشکی به منظور انجام تبادلات علمی و فنی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران
-حمایت از تحقیقات کاربردی در جهت نیل به خودکفایی در زمینه تولید مواد و وسایل دندانپزشکی
-فراهم آوردن فرصت های مناسب جهت انتشار ، ارائه و بکارگیری نتایج تحقیقات
   اهداف مرکز:
-مطالعه عوامل مؤثر در بروز پوسیدگی ها و سایر مشکلات دهان و دندان
-مطالعه عوامل مؤثر در شکست درمان هایی چون درمان های ترمیمی و پروتزی و ارائه راهکار های مؤثر
-مقایسه انواع تکنیکهای درمانی و معرفی محاسن و معایب آن ها
-جمع آوری اطلاعات در رابطه با خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک مواد و تجهیزات دندانپزشکی
-تلاش برای بهبود کیفیت مواد و تجهیزات دندانپزشکی و تولید آزمایشگاهی مواد و تجهیزات دندانپزشکی
-ارزیابی آثار بیولوژیک مواد و تجهیزات دندانپزشکی
-انجام تحقیقات در زمینه اولویت های تحقیق و توسعه در زمینه های مربوط به بهبود وضعیت سلامت و درمان بیماریهای دهان و دندان در ایران
-برگزاری سمینارها و work-shop ها در زمینه های مرتبط
         -تقویت اطلاع رسانی علوم دندانپزشکی از طریق تدارک کتب مورد لزوم ، مجلات معتبر عملی و اطلاعات اینترنتی


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0