مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1391 با همت والای تعدادی از اعضاء محترم هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی قزوین راه‌اندازی گردید. به استناد رای صادره در دویست و شانزدهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورخ 1391/3/23 با تاسیس مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین موافقت اصولی بعمل آمد.

این مرکز در نظر دارد با هدف توسعه فعالیت های پژوهشی در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی و مواد دندانی در سطح دانشگاه، گام مؤثری را در ارتقای کیفیت تحقیقات دندانپزشکی برداشته و زمینه تولید و انتقال دانش مربوطه را فراهم نماید. لذا آمادگی دارد که در قالب طرح های تحقیقاتی، همایش‌های علمی و نشست‌های حضوری و مجازی، با تمامی محققین و علاقمندان به تحقیق در علوم دندانپزشکی، ارتباط برقرار نموده و مشارکت نماید.


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0