دوران

لطفا صبر کنید ...

مریم تفنگچی ها

 • تحصيلات : دانشیار
 • تخصص : رادیولوژی فک، دهان و صورت

مریم تفنگچی ها

 • پست الکترونیکی : mtofangchiha@qums.ac.ir

مامک عادل

 • تحصيلات : استادیار
 • تخصص : اندودانتیکس

مامک عادل

 • پست الکترونیکی : adel_mamak@yahoo.com

محمد عطایی

 • تحصيلات : استاد
 • تخصص : علوم پلیمر

محمد عطایی

 • پست الکترونیکی : M.atai@ippi.ac.ir

شیما آاعلایی

 • تحصيلات : دانشیار
 • تخصص : پروتزهای دندانی

شیما آاعلایی

 • پست الکترونیکی : sh.aaalayee.qums.ac.ir

بهاران رنجبرامیدی

 • تحصيلات : استادیار
 • تخصص : دندانپزشکی ترمیمی

بهاران رنجبرامیدی

 • پست الکترونیکی : b.ranjbar@qums.ac.ir

داود جمشیدی

 • تحصيلات :
 • تخصص : اندودانتیکس

داود جمشیدی

 • پست الکترونیکی : djamshidi@qums.ac.ir

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0