سال 1400:

1- ارزیابی اثر اپیدمی ها بر جنبه های مختلف سلامت دهان و دندان کودکان از دیدگاه والدین
مجریان: دکتر مریم تفنگچی ها، دکتر راضیه جباریان


2- مقایسه درجه تبدیل و ریزنشت کامپوزیت ترموویسکوز بالک فیل VisCalor با چند نوع کامپوزیت دیگر
مجریان: دکتر فهیمه نوری، دکتر فاطمه رئوفی نژاد


3- تاثیر نانوژل برنج-کلرهگزیدین بعنوان داروی داخل کانال در مقابل بیوفیلم انتروکوک فکالیس درسیستم کانال ریشه: یک مطالعه آزمایشگاهی
مجریان: دکتر داود جمشیدی
 

سال 1399:

1- ارزیابی مقایسه ای ثبات رنگ پلی اتر اتر کتون (PEEK) و سرامیک های فلدسپاتیک در مواجهه با نوشیدنی های رنگی رایج

مجریان: دکتر حمیدرضا سلیمانی مهر

2- بررسی تغییرات مینایی دندان های بلیچ شده به دنبال استفاده از ترکیب کایتوزان-بیواکتیوگلاس

مجریان: دکتر فهیمه نوری، دکتر فرنوش فلاح زاده

3- ارزیابی مقایسه ای مقاومت شکست مولرهای اول مندیبل بازسازی شده با اندوکراون به وسیله دو متریال E_MAX و PEEK

مجریان: دکتر مهرک امجدی

4- ارزیابی اثر روش قراردهی فایبرپست بر شکست ناشی از خستگی و ایجاد حباب در سمان توسط آنالیز میکروسی تی

مجریان: دکتر بهاران رنجبرامیدی، دکتر سولماز حیدری


سال 1398:

1- مقایسه سمیت سلولی و ژنی MTA، CEM و Biodentine بر روی سلول های بنیادی پری اپیکال

مجریان: دکتر داود جمشیدی


سال 1397:

1- بررسی ریز سختی، درز بینابینی و درجه تبدیل در کامپوزیت های بالک فیل
مجریان: دکتر بهاران رنجبر امیدی

2- اثر خمیرهای آنتی بیوتیکی و کلسیم هیدروکساید بر روی تکثیر و تمایز سلول های بنیادی اپیکال پاپیلا
مجریان: دکتر داود جمشیدی

3- بررسی اثر ضد باکتریایی فتوداینامیک تراپی با تولوئیدن بلو یا ایندوسیانین گرین در میزان آلودگی زدایی دیسک تیتانیومی لیزر لاک آلوده به Porphyromonas gingivalis در شرایط آزمایشگاهی
مجریان: دکتر محمدرضا ناصح، دکتر امیر پیمانی

4- ارزیابی خصوصیات فیزیکی-شیمیایی، ضد باکتریایی، بیولوژیکی و تشکیل نانو هیدروکسی آپاتایت در شیشه های زیست فعال 68s سنتز و جایگزین شده با عناصر لیتیم و استرانسیوم به روش سل-ژل با کاربرد ترمیم بافت دندانی در شرایط آزمایشگاهی
مجریان: دکتر کیانا قنادان

5- مقایسه خصوصیات شیمیایی مواد کلسیم سیلیکات مورد استفاده در درمان ریشه
مجریان: دکتر داود جمشیدی


سال 1396:

1- بررسی آثار بیومکانیکال کاربرد الاستیک کلاس III همراه با وایر روند 0.016 A-NiTi به روش 3D finite element
مجریان: دکتر علی طیبی  
2- بررسی تاثیر نوعی بایواکتیوگلاس تغییر یافته بر ریز سختی و رمینرالیزاسیون مینای دمینرالیزه شده

مجریان: دکتر فرنوش فلاح زاده
 3- بررسی خواص فیزیکی نوعی باندینگ مینایی اصلاح شده با BTDMA

مجریان: دکتر فرنوش فلاح زاده 
4- مقایسه سه رویکرد درمانی مختلف در کودکان دبستانی مبتلا به براکسیزم شبانه

مجریان: دکتر سارا ملکی کامبخش، دکتر شبنم جلیل القدر

5- ارزیابی تغییرات کیفی بزاق حین رویش دندان های شیری
مجریان: دکتر سارا ملکی کامبخش  


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0