نام اعضا تخصص رتبه علمی ایمیل رزومه لینک علم سنجی
مریم تفنگچی ها رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشیار mtofangchiha@qums.ac.ir دریافت لینک
منصور خراسانی جراحی دهان، فک و صورت دانشیار Vkhorasani1342@yahoo.com دریافت لینک
آسیه مظفری پریودانتیکس استادیار asiehmozaffari@yahoo.com دریافت لینک
مامک عادل اندودانتیکس استادیار madel@qums.ac.ir دریافت لینک
فرنوش فلاح زاده دندانپزشکی ترمیمی دانشیار fhfallahzadeh@qums.ac.ir دریافت لینک
شیما آاعلایی پروتزهای دندانی دانشیار shaaalayee@qums.ac.ir دریافت لینک
مهسا اصفهانی بیماری های دهان و تشخیص دانشیار mesfehani@qums.ac.ir دریافت لینک
فائزه آزموده آسیب شناسی دهان استادیار  fazemodeh@qums.ac.ir دریافت لینک
مهرک امجدی پروتزهای دندانی استادیار m.amjadi@qums.ac.ir دریافت لینک
پژمان جانباز آسیابر جراحی دهان، فک و صورت استادیار p.janbaz@qums.ac.ir دریافت لینک
مرجان بلبلیان اندودانتیکس استادیار mbolbolian@qums.ac.ir دریافت لینک
سارا ملکی کامبخش دندانپزشکی ترمیمی استادیار smaleki@qums.ac.ir دریافت لینک
علی طیبی ارتودانتیکس استادیار atayebi@qums.ac.ir دریافت لینک
سولماز حیدری مواد دندانی استادیار heidari.soolmaz@gmail.com دریافت لینک

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0