کارگاه سابمیت مقالات 

تاریخ برگزاری: 1400/12/07

ساعت برگزاری: 14:30-13

مدرس: خانم بختیاری

 

کارگاه جستجوی مجلات علمی 

تاریخ برگزاری: 1400/11/30

ساعت برگزاری: 14:30-13

مدرس: خانم بختیاری

 

کارگاه روش تحقیق 1 

تاریخ برگزاری: 1400/1/28

ساعت برگزاری: 14-12

مدرس: آقای دکتر رنجبران

 

کارگاه آموزش endnote

تاریخ برگزاری: یکشنبه  1399/11/12

ساعت برگزاری: 12-10

مدرس: آقای دکتر رنجبران

 

کارگاه آموزش ژورنال

تاریخ برگزاری: یکشنبه  1398/6/17

ساعت برگزاری: 13-11

مدرس: خانم بختیاری

 

کارگاه جست و جو در منابع اطلاعات پزشکی

تاریخ برگزاری: سه شنبه 1398/3/7

ساعت برگزاری: 14:30-13

مدرس: خانم غلامی

 

کارگاه آشنایی با قابلیت های دستگاه تست یونیورسال

تاریخ برگزاری: سه شنبه 1396/2/12

ساعت برگزاری: 14-12

مدرس: خانم دکتر پیرمرادیان

 

کارگاه آشنایی با روش تحقیق و پروپوزال نویسی (ویژه دانشجویان)

تاریخ برگزاری: چهارشنبه 1394/1/26

ساعت برگزاری: 18-14

مدرس: خانم دکتر رشوند

 

جلسه چهارم کارگاه روش تحقیق(ویژه دانشجویان)

کارگاه آمار در روش تحقیق مقدماتی

تاریخ برگزاری: سه ‌شنبه 1392/9/19

ساعت برگزاری: 14:30-12:30

مدرس: خانم دکتر اویسی

 

جلسه سوم کارگاه روش تحقیق(ویژه دانشجویان)

کارگاه آمار در روش تحقیق مقدماتی

تاریخ برگزاری: سه ‌شنبه 1392/9/12

ساعت برگزاری: 14:30-12:30

مدرس: خانم دکتر برهان مجابی

 

جلسه دوم کارگاه روش تحقیق (ویژه دانشجویان)

تاریخ برگزاری: سه شنبه 1392/8/28

ساعت برگزاری: 14:30-12:30

مدرس: خانم دکتر زرآبادی پور

 

جلسه اول کارگاه روش تحقیق(وی‍ژه دانشجویان)

تاریخ برگزاری: سه شنبه 1392/8/14

ساعت برگزاری: 14:30-12:30

مدرسین: خانم دکتر رشوند- خانم دکتر زرآبادی پور

 

کارگاه آشنایی با روند ثبت ثبت اختراع (ویژه اعضاء هیأت علمی)

تاریخ برگزاری: سه شنبه 1392/7/2

ساعت برگزاری: 11 الی 14

مدرس: خانم دکتر رشوند


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0