1. عنوان کتاب: زیبایی و بیومکانیک در ارتودنسی ناندا 2015

نویسندگان: دکتر صدیقه شیخ زاده، دکتر نفیسه رحمانی (مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان)، دکتر شیوا شیوایی؛ زیر نظر دکتر علی طیبی
ناشر: شایان نمودار


 
2. عنوان کتاب: دندانپزشک کودک خود باشیم

نویسندگان: دکتر انسیه رشوند، نگار محمدی، عاطفه محسنی نژاد
ناشر: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 
 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0