تینا بختیاری

کارشناس پژوهش

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
02833365283
تحصيلات : 
کارشناسی ارشد
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
مهندسی بهداشت حرفه ای
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات :  ندارد

6.0.9.0
V6.0.9.0