• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ 
در شهرستان قزوین و در نوبت دوم
4000 كودك زیر پنج سال، قطره خوراكی فلج اطفال دریافت كردند

بنا به اظهار حسن خوبان، مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیر و غیرواگیر مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین، در طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال، در این شهرستان و در نوبت دوم،  4000 هزار کودک زیر پنج سال، بر علیه این بیماری، قطره خوراکی  دریافت کردند.

خوبان با بیان اینکه نوبت اول این طرح، روزهای ۱۷ و ۱۹ اردیبهشت ماه و نوبت دوم، روزهای ۲۱ و ۲۳ خرداد 1401 انجام شد؛ گفت: بیش از سه هزار و ۵۰۰ کودک زیر پنج سال غیر ایرانی و ۵۰۰ کودک زیر پنج سال ایرانی در معرض خطر و تماس با این کودکان، در کلیه مناطق پُر خطر مانند: حاشیه شهرها، روستاها، مناطق سیاری و صعب العبور شهرستان، توسط تیم های واکسیناسیون این مرکز بر علیه این بیماری واکسینه شدند.

طاهره صالحی، کارشناس بیماری های قابل پیشگیری با واکسن مرکز بهداشت شهرستان قزوین هم با اذعان به اینکه بیماری فلج اطفال، بیشتر کودکان زیر ۱۵ سال را در بر می گیرد؛ گفت: بخاطر خطر بالای انتشار و احتمال بازگشت این بیماری به کشورمان، طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی، و دستورالعمل وزارت بهداشت، هر ساله عملیات ایمن سازی طرح تکمیلی واکسیناسینون فلج اطفال، در دو نوبت به صورت خانه به خانه انجام می شود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0