• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ 
كارگاه كشوری متاآنالیز dose-response

بدین وسیله به اطلاع می رساند مرکز مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با همکاری مرکز کاکرین ایران، کارگاه مجازی کشوری با مشخصات زیر برگزار می نماید:


عنوان کارگاه: Dose-response Meta-analysis
تاریخ: 17 شهریور 1400 از ساعت 16 الی 19
استاد کارگاه: دکتر سید سعید هاشمی، دانشیار اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ثبت نام: https://workshop.research.ac.ir 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0