• ساعت : ۸:۴۳:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ 
تاریخ برگزاری شورای پژوهشی دانشگاه در سال 1400

 تاریخ برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشگاه در سال 1400 جهت استحضار و هرگونه برنامه ریزی به شرح زیر اعلام می‌‌گردد:

ردیف تاریخ جلسه روز جلسه ساعت جلسه محل برگزاری جلسه
1 1400/2/27 دوشنبه 10-12 سالن جلسات معاونت پژوهشی
2 1400/4/14 دوشنبه 10-12 سالن جلسات معاونت پژوهشی
3 1400/6/1 دوشنبه 10-12 سالن جلسات معاونت پژوهشی
4 1400/7/19 دوشنبه 10-12 سالن جلسات معاونت پژوهشی
5 1400/9/1 دوشنبه 10-12 سالن جلسات معاونت پژوهشی
6 1400/10/13 دوشنبه 10-12 سالن جلسات معاونت پژوهشی
7 1400/11/25 دوشنبه 10-12 سالن جلسات معاونت پژوهشی
8 1400/12/9 دوشنبه 10-12 سالن جلسات معاونت پژوهشی

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0