• ساعت : ۹:۱:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ 
كارگاه مرور سیستماتیك و متاآنالیز در پژوهش های علوم پزشكی

به اطلاع می رساند مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظر دارد کارگاه مرور سیستماتیک و متاآنالیز در پژوهش های علوم پزشکی را از تاریخ 29/6/1400 لغایت 1/7/1400 از ساعت 8:30 تا 13 برگزار نماید. جهت اطلاعات بیشتر می توان به آدرس https://chsr.mums.ac.ir/ مراجعه نمود.

زمان بندی کارگاه
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0