• ساعت : ۷:۲۴:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ 
دستگاه Load cycling

دستگاه Load cycling

 
کاربرد: این دستگاه با هدف شبیه سازی محیط دهان طراحی و ساخته شده است و به عنوان دهان مصنوعی نیز شناخته می شود. این دستگاه قادر است نیروهای مختلف را با تعداد و مدت متفاوت بر روی دندان ها وارد نموده و همزمان (یا به صورت جداگانه) سیکل های دمایی (سرد و گرم) را بر روی آن ها اعمال نماید.
ساخت: درسا-ایران
 
هزینه کار با دستگاه:
هر ضربه: 15ریال (هر 6 نمونه)
هر سیکل دمایی: 15 ریال
                                          
شایان ذکر است هزینه پرسنلی کار با دستگاه ها، بسته به شرایط طرح توسط مسئول مربوطه تعیین می­گردد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0