• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ 
دستگاه هات پلیت مغناطیسی

دستگاه هات پلیت مغناطیسی

کاربرد: این دستگاه میتواند هم زمان در حالیکه مایع داخل ظرف را گرم میکند آن را به وسیله مگنتی که در آن وجود دارد هم بزند.

ساخت: پل ایده‌ال تجهیز-ایران

مدل: PIT300


هزینه کار با دستگاه:


شایان ذکر است هزینه پرسنلی کار با دستگاه ها، بسته به شرایط طرح توسط مسئول مربوطه تعیین می‌گردد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0