• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ 
دستگاه ترازوی دیجیتال

دستگاه ترازوی دیجیتال

کاربرد: این دستگاه برای اندازه گیری با دقت 0/0001 گرم کاربرد دارد.

 
ساخت: نانوپژوهان راگا-ایران

مدل: DLS 100-6


هزینه کار با دستگاه:

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0