• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ 
دستگاه لایت كیور woodpecker

دستگاه لایت کیور woodpecker

کاربرد: این دستگاه برای بررسی سخت و پلیمریزه شدن مواد دندانی مثل کامپوزیت ها، سیلانت ها و سمان ها در محیط دهان کاربرد دارد.

ساخت: چین

مدل: ILED Plus


هزینه کار با دستگاه:

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0