• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ 
دستگاه استریومیكروسكوپ

دستگاه استریومیکروسکوپ


کاربرد: این دستگاه برای بررسی سطوح نمونه های جامد یا برای انجام کار از فاصله نزدیک کاربرد دارد.

ساخت: زیست راه دانش-ایران

مدل: ZSM-1001


هزینه کار با دستگاه:


شایان ذکر است هزینه پرسنلی کار با دستگاه ها، بسته به شرایط طرح توسط مسئول مربوطه تعیین می‌گردد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0