• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ 
دستگاه میكروهاردنس

دستگاه میکروهاردنس

کاربرد: این دستگاه برای اندازه گیری سختی در روی سطح نمونه کاربرد دارد.

ساخت: کوپا پژوهش-ایران

مدل: MH4


هزینه کار با دستگاه:


شایان ذکر است هزینه پرسنلی کار با دستگاه ها، بسته به شرایط طرح توسط مسئول مربوطه تعیین می‌گردد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0