تجهیزات مرکز
دستگاه لایت کیور woodpeckerکاربرد:
این دستگاه برای بررسی سخت و پلیمریزه شدن مواد دندانی مثل کامپوزیت ها، سیلانت ها و سمان ها در محیط دهان کاربرد دارد.

ساخت: چین

مدل: ILED Plus

هزینه کار با دستگاه: