تجهیزات مرکز
دستگاه ژرمیناتور/انکوباتور مرطوب-خشککاربرد:
این دستگاه برای نگهداری مواد و نمونه ها در دما و رطوبت خاص کاربرد دارد.

ساخت: آزماطب-ایران

مدل: TAT-J70

هزینه کار با دستگاه:

شایان ذکر است هزینه پرسنلی کار با دستگاه ها، بسته به شرایط طرح توسط مسئول مربوطه تعیین می‌گردد.

 
امتیاز دهی