تجهیزات مرکز
دستگاه میکروهاردنسکاربرد:
این دستگاه برای اندازه گیری سختی در روی سطح نمونه کاربرد دارد.

ساخت: کوپا پژوهش-ایران

مدل: MH4

هزینه کار با دستگاه:

شایان ذکر است هزینه پرسنلی کار با دستگاه ها، بسته به شرایط طرح توسط مسئول مربوطه تعیین می‌گردد.

 
امتیاز دهی