تجهیزات مرکز
دستگاه استریومیکروسکوپکاربرد: این دستگاه برای بررسی سطوح نمونه های جامد یا برای انجام کار از فاصله نزدیک کاربرد دارد.

ساخت: زیست راه دانش-ایران

مدل: ZSM-1001

هزینه کار با دستگاه:

شایان ذکر است هزینه پرسنلی کار با دستگاه ها، بسته به شرایط طرح توسط مسئول مربوطه تعیین می‌گردد.

 
امتیاز دهی