تجهیزات مرکز
دستگاه هات پلیت مغناطیسی


کاربرد:
این دستگاه میتواند هم زمان در حالیکه مایع داخل ظرف را گرم میکند آن را به وسیله مگنتی که در آن وجود دارد هم بزند.

ساخت: پل ایده‌ال تجهیز-ایران

مدل: PIT300

هزینه کار با دستگاه:

شایان ذکر است هزینه پرسنلی کار با دستگاه ها، بسته به شرایط طرح توسط مسئول مربوطه تعیین می‌گردد.

 
امتیاز دهی