تجهیزات مرکز
دستگاه Mecatome


کاربرد: این دستگاه در تهیه برش­ هایی با ضخامت های متفاوت از مواد مختلف کاربرد دارد. (حداقل ضخامت قابل اندازه­ گیری برش 100 میکرون می ­باشد) قیف دستگاه الماسه می­باشد. در حیطه تحقیقات دندانپزشکی می توان از این دستگاه برای برش نمونه های دندانی مختلف با ضخامت های قابل مشاهده در زیر میکروسکوپ استفاده نمود.
ساخت: Pressi- فرانسه
مدل: T201A 

 
هزینه کار با دستگاه:
هر برش: 3000 تومان   
 
شایان ذکر است هزینه پرسنلی کار با دستگاه ها، بسته به شرایط طرح توسط مسئول مربوطه تعیین می­گردد.
                                              
 
امتیاز دهی