تجهیزات مرکز
انکوباتور مرطوب- خشک
 
دستگاه Incubator


 
کاربرد: این دستگاه برای نگهداری مواد و نمونه ها در دما و رطوبت خاص کاربرد دارد.
ساخت: درسا-ایران
 
هزینه کار با دستگاه:
مرطوب: هر ساعت 500 تومان؛ روزانه 12000 تومان
خشک: هر ساعت 300 تومان؛ روزانه 8000 تومان
شایان ذکر است هزینه پرسنلی کار با دستگاه ها، بسته به شرایط طرح توسط مسئول مربوطه تعیین می­گردد.
 
امتیاز دهی