اخبار اسلایدی
اولین ژورنال کلاب سال 1400

1400/1/15 يكشنبه

بدین وسیله اولین ژورنال کلاب سال 1400 معاونت تحقیقات و فناوری به شرح زیر معرفی می شود:

عنوان: "مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت (WHOCC)، شرایط انتصاب و مسئولیت های بعد از آن"

سخنران: جناب دکتر حمید شریفی، استاد اپیدمیولوژی و رئیس مرکز تحقیقات مراقبت اچ آی وی و عفونت های آمیزشی- مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

زمان: سه شنبه 17 فروردین 1400، ساعت 15:30 الی 17


 
امتیاز دهی