اخبار اسلایدی
کارگاه طراحی، اجرا، آنالیز آماری و نگارش مقالات کارآزمایی بالینی

1398/6/27 چهارشنبه

بدین وسیله به اطلاع می رساند در خصوص برگزاری کارگاه‌ «طراحی، اجرا، آنالیز آماری و نگارش مقالات کارآزمایی بالینی» ویژه اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مجدداً پوستر کارگاه‌ جهت اطلاع رسانی ارسال می‌گردد (لازم به ذکر است کارگاه مذکور دارای 16 امتیاز بازآموزی می‌باشد).

 
امتیاز دهی