اخبار اسلایدی
فراخوان حمایت از رساله های دکتری مرتبط به حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

1398/6/27 چهارشنبه

به اطلاع می رساند ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی در راستای راهبردهای تعیین شده در سند ملی علوم و فناوری های سلول های بنیادی شامل تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی و ترغیب برای انجام تحقیقات مرتبط از پروپوزال های مصوب پایان نامه های دکتری در راستای اهداف و اولویت های مصوب ستاد حمایت به عمل می آورد. پروپوزال هایی که در زمینه های ژن درمانی، ایمونوسل تراپی، مهندسی بافت، سلول درمانی و تجهیزات فنی حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی از تاریخ 1/7/97 الی 1/7/98 در دانشگاه های کشور مصوب شده و مشمول شرایط آیین نامه ذیل هستند میتوانند تا تاریخ  20/7/98 مستندات خود را در سامانه ارسال طرح های ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی به آدرس stemcell.isti.ir ثبت نمایند. بر اساس روند اجرایی و آیین نامه حمایت از طرح های پژوهشی و فناوری، پروپوزالهای ثبت شده، پس از داوری توسط شورای پژوهشی ستاد مورد بررسی قرار گرفته و از پروپوزال های منتخب تا سقف 400،000،000 ریال حمایت به عمل می آید.

آیین نامه

 
امتیاز دهی