اخبار اسلایدی
دویست و شصت و چهارمین شورای پژوهشی دانشگاه، در مورخ 96/6/27 در سالن جلسات معاونت پژوهش و فناوری برگزار گردید...

1396/6/27 دوشنبه

 
دویست و شصت و چهارمین شورای پژوهشی دانشگاه، در مورخ 96/6/27 در سالن جلسات معاونت پژوهش و فناوری برگزار گردید...
 

 
 
امتیاز دهی