اخبار اسلایدی
پنجمین کنگره اخلاق پزشکی و اولین همایش مدرسین اخلاق پزشکی

1396/6/6 دوشنبه

بدین وسیله به اطلاع می رساند پنجمین کنگره اخلاق پزشکی و اولین همایش مدرسین اخلاق پزشکی مورخ اول الی سوم آذر ماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار می گردد.
 
امتیاز دهی