اطلاعیه
لزوم رعایت اخلاق در انتشارات هم پوشان

1398/6/27 چهارشنبه

به منظور تاکید بر لزوم آگاهی کلیه محققان و اعضای محترم هیأت علمی از ضوابط، استانداردها و دستورالعمل های مرتبط با اخلاق در انتشار آثار پژوهشی، نامه معاون تحقیقات و فناوری وزارت متبوع جهت مطالعه و بهره برداری به شرح ذیل می باشد.

متن نامه

 
امتیاز دهی