اطلاعیه
حق التالیف مجله انگلیسی زبان دانشگاه

1398/6/9 شنبه

عطف به مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخه 1398/5/14، در راستای تشویق اعضای محترم هیأت علمی که در مجله علمی انگلیسی دانشگاه با عنوان « Social Health and Behavior» مقاله چاپ می‌کنند، مقرر گردید این گونه مقاله‌ها معادل مقالات Scopus در نظر گرفته شده و برای تسویه حساب طرح‌ها و پایان نامه‌های تحقیقاتی، دفاع دانشجویی و حق تمام وقتی محسوب گردند و مبلغی معادل حق التألیف مقالات Scopus، حق تألیف به آن‌ها تعلق گیرد.

 
امتیاز دهی