اطلاعیه
تغییر سقف تعهد طرح های آزمایشگاهی

1397/12/9 پنجشنبه

بدین وسیله به اطلاع می رساند، عطف به مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخه 15/11/1397، مقرر گردید سقف تعهدات مقالات طرح‌های تحقیقاتی Experimental(طرح‌های آزمایشگاهی که نیازمند خرید مواد، کیت و دارو و انجام آزمایشات باشند) به شرح زیر تغییر نماید:

طرح‌های مصوب تا 150 میلیون ریال: تعهد چاپ یک مقاله ISI

طرح‌های مصوب تا 100 میلیون ریال: تعهد چاپ یک مقاله Pub Med

طرح‌های مصوب تا 70 میلیون ریال: تعهد چاپ یک مقاله Scopus

 
امتیاز دهی