اطلاعیه
دویست و شصت و چهارمین شورای پژوهشی

1396/6/28 سه‌شنبه

دویست و شصت و چهارمین شورای پژوهشی دانشگاه، در مورخ 96/6/27 در سالن جلسات معاونت پژوهش و فناوری برگزار گردید...
 
 
امتیاز دهی