اطلاعیه
اولویت های پژوهشی استان
بدین وسیله به اطلاع می رساند اولویت های پژوهشی استان (بخش سلامت) مصوب جلسه کارگروه آموزش و پژوهش، فناوری و نوآوری استان تهیه و تدوین گردیده لذا جهت مشاهده و بهره برداری اینجا را کلیک نمایید.
 
امتیاز دهی