اطلاعیه
صورتجلسه هیات ممیزه دانشگاه

1396/4/31 شنبه

بدین وسیله به اطلاع می رساند بیست و چهارمین صورتجلسه هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی قزوین جهت امتیازدهی مقالات ارتقا در مورخ 96/3/17 تدوین گردید. لذا جهت مشاهده صورتجلسه لینک های زیر را کلیک نمایید.
 
صفحه اول
صفحه دوم
 
امتیاز دهی