اخبار
مجله علمی پژوهشی دانشگاه با عنوان «Journal of Inflammatory Diseases»

   عطف به مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخه 27/11/1399 و در راستای تشویق اعضای محترم هیأت علمی که در مجله علمی پژوهشی دانشگاه با عنوان «Journal of Inflammatory Diseases» که از ابتدای سال 1400 به زبان انگلیسی چاپ خواهد شد مقاله منتشر نمایند، مقرر گردید این گونه مقاله‌ها برای تسویه حساب طرح‌های تحقیقاتی، معادل مقالات Scopus در نظر گرفته شود و تسویه حساب با ارائه برگه پذیرش یا چاپ از مجله مذکور بلامانع باشد.

 
امتیاز دهی