اخبار
پنجمین کنگره اخلاق پزشکی و اولین همای..
بدین وسیله به اطلاع می رساند پنجمین کنگره اخلاق پزشکی و اولین همایش مدرسین اخلاق پزشکی مورخ اول الی سوم آذر ماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار می گردد.

 
 
امتیاز دهی