اعضای شورای پژوهشی مرکز
 
نام اعضا تخصص رتبه علمی ایمیل رزومه لینک علم سنجی
دکتر رویا ناصح ارتودنسی دانشیار rnaseh@qums.ac.ir دریافت لینک
دکتر پرویز پدیسار ارتودنسی دانشیار ppadisar@qums.ac.ir دریافت لینک
دکتر مریم تفنگچی ها رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشیار mtofangchiha@qums.ac.ir دریافت لینک
دکتر منصور خراسانی جراحی دهان و فک و صورت دانشیار Vkhorasani1342@yahoo.com دریافت لینک
دکتر آسیه مظفری پریودانتیکس استادیار asiehmozaffari@yahoo.com دریافت لینک
دکتر مامک عادل اندودانتیکس استادیار madel@qums.ac.ir دریافت لینک
دکتر فرنوش فلاح زاده ترمیمی استادیار fhfallahzadeh@qums.ac.ir دریافت لینک
دکتر شیما آاعلایی پروتزهای دندانی دانشیار shaaalayee@qums.ac.ir دریافت لینک
دکتر مهسا اصفهانی بیماری های دهان و تشخیص استادیار mesfehani@qums.ac.ir دریافت لینک
دکتر فائزه آزموده آسیب شناسی دهان استادیار fazemodeh@qums.ac.ir دریافت لینک
دکتر مهرک امجدی پروتزهای دندانی استادیار m.amjadi@qums.ac.ir دریافت لینک
دکتر پژمان جانباز آسیابر جراحی دهان، فک و صورت استادیار p.janbaz@qums.ac.ir دریافت لینک
دکتر مرجان بلبلیان اندودانتیکس استادیار mbolbolian@qums.ac.ir دریافت لینک
دکتر سارا ملکی کامبخش اطفال استادیار smaleki@qums.ac.ir دریافت لینک
دکتر علی طیبی ارتودانتیکس استادیار atayebi@qums.ac.ir دریافت لینک
دکتر سولماز حیدری مواد دندانی استادیار heidari.soolmaz@gmail.com دریافت لینک