اعضای شورای پژوهشی مرکز
 
نام اعضا تخصص رتبه علمی ایمیل رزومه
دکتر رویا ناصح ارتودنسی دانشیار rnaseh@qums.ac.ir دریافت
دکتر پرویز پدیسار ارتودنسی دانشیار ppadisar@qums.ac.ir دریافت
دکتر جلال الدین حمیصی پریودانتیکس دانشیار jhamissi@gmail.com دریافت
دکتر منصور خراسانی جراحی دهان و فک و صورت دانشیار Vkhorasani1342@yahoo.com دریافت
دکتر آسیه مظفری پریودانتیکس استادیار asiehmozaffari@yahoo.com دریافت
دکتر مامک عادل اندودانتیکس استادیار Adel_mamak@yahoo.com  
دکتر فرنوش فلاح زاده ترمیمی استادیار drfarnooshfal@yahoo.com دریافت