ریاست
  دکتر مامک عادل
سمت: رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان
مدرک تحصیلی: تخصص
رشته تحصیلی: اندودانتیکس
دریافت رزومه
پست الکترونیک: madel@qums.ac.ir
تماس مستقیم: 33353064-028