ریاست
  دکتر شیما آاعلایی
سمت: رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان
مدرک تحصیلی: تخصص
رشته تحصیلی: پروتزهای دندانی
دریافت رزومه
پست الکترونیک: shaaalayee@qums.ac.ir
تماس مستقیم: 33353064-028