تألیف و ترجمه کتب
1. عنوان کتاب: زیبایی و بیومکانیک در ارتودنسی ناندا 2015نویسندگان: دکتر صدیقه شیخ زاده، دکتر نفیسه رحمانی (مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان)، دکتر شیوا شیوایی؛ زیر نظر دکتر علی طیبی

ناشر: شایان نمودار


 
2. عنوان کتاب: دندانپزشک کودک خود باشیمنویسندگان: دکتر انسیه رشوند، نگار محمدی، عاطفه محسنی نژاد
ناشر: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قزوین