ثبت اختراعات
       
 
عنوان اختراع: کمپرس سرد-گرم الکترونیکی، با کنترل اتوماتیک دما و زمان، و ایجاد ویبره
مخترعین: دکتر انسیه رشوند، مهندس مصطفی جعفری مطلق
شماره ثبت اختراع: 78116