طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
سال 1398:

1- اثر داربست نانوفیبری با پوشش MTA بر روی تمایز ادنتوبلاستی سلول های بنیادی پالپ دندان

مجریان: دکتر داود جمشیدی، دکتر مامک عادل

 

سال 1396:
1- بررسی اثر ژل سفید کننده و منبع نوری بر سفید کنندگی دندان
مجریان:
دکتر بهاران رنجبر امیدی  


2- مقایسه استحکام باند برشی براکت های با ادهزیو تغییر رنگ دهنده ارتودنسی به مینای دندان با ادهزیو معمولی
مجریان:
دکتر سارا یوسفی نیا، دکتر امید مرتضایی
 

3- بررسی تاثیر افزودن نانو هیدروکسی آپاتیت و نانو زینک اکساید و بیواکتیوگلاس بر دمینرالیزاسیون زیر براکت های فلزی باند شده گلاس آینومر رزین مدیفاید
مجریان: دکتر مریم شیرازی


سال 1395:
1- تعیین اثربخشی لیزر دیود بر سفید کردن تغییر رنگ های دندانی در شرایط آزمایشگاهی
مجریان: دکتر بهاران رنجبر امیدی
 

2- بررسی آزمایشگاهی تاثیر دو عصاره گیاهی بر روی باکتری استرپتوکوکوس موتانس و قارچ کاندیدا آلبیکنس

مجریان: دکتر فائزه آزموده- دکتر معصومه اصلانی مهر
 

3- مقایسه تاثیر انواع مشتقات سواک بر روی پلاک ایندکس و ژینژیوال ایندکس
مجریان:
دکتر مهدیه زرآبادی پورسال 1394:
1- بررسی استحکام باند  microshearرزین کامپوزیت با یونیورسال باند بر سطوح زیرکونیا با آماده سازی های مختلف
مجریان: دکتر بهاران رنجبر امیدی- دکتر پرنیان کریمی یگانه


2- بررسی مقایسه ای اثر باندینگ یونیورسال Assure plus بر استحکام باند برشی براکت های فلزی به 2 نوع سرامیک (پرسلن فلدسپاتیک و لیتیم دی سیلیکات)
مجریان: دکتر رویا ناصح


3-  مقایسه اثر سه نوع پرایمر بر استحکام باند برشی براکت های فلزی باند شونده به کامپوزیت قدیمی
مجریان: دکتر علی طیبی- دکتر فرنوش فلاح زاده

4- بررسی  استحکام باند برشی اتچمنت های ارتودنسی بر سطح آمالگام با استفاده از باندینگ یونیورسال Assure پس از روش های مختلف آماده سازی سطح
مجریان: دکتر رویا ناصح


5- بررسی اثر افزودن نانوپارتیکل های اکسید روی در ادهزیو های دندانی بر روی خصوصیات  آنتی میکروبیال و استحکام باند
مجریان: دکتر مرجان رحمنیسال 1392:
1- مقایسه استحکام باند برشی و استحکام شکست چهار نوع ماده ترمیمی همرنگ دندان در بازسازی دندان های قدامی شیری فک بالایی به شدت تخریب شده- یک مطالعه آزمایشگاهی
مجریان: دکتر شبنم میرزابیگی- دکتر مهدی رنجپور

 
2-بررسی مقایسه ای تاثیر کازئین فسفوپپتید-آمورفوس کلسیم فسفات و فلوراید بر استحکام باند برشی براکت های ارتودنسی و میزان آسیب ایاتروژنیک به مینا طی برداشت براکت های ارتودنسی
مجریان: دکتر راحله ستایش راد - دکتر رویا ناصح