طرح های تحقیقاتی در حال اجرا

سال 1399:

1- ارزیابی مقایسه ای ثبات رنگ پلی اتر اتر کتون (PEEK) و سرامیک های فلدسپاتیک در مواجهه با نوشیدنی های رنگی رایج

مجریان: دکتر حمیدرضا سلیمانی مهر
 

2- بررسی تغییرات مینایی دندان های بلیچ شده به دنبال استفاده از ترکیب کایتوزان-بیواکتیوگلاس

مجریان: دکتر فهیمه نوری، دکتر فرنوش فلاح زاده
 

3- ارزیابی مقایسه ای مقاومت شکست مولرهای اول مندیبل بازسازی شده با اندوکراون به وسیله دو متریال E_MAX و PEEK

مجریان: دکتر مهرک امجدی
 

4- ارزیابی اثر روش قراردهی فایبرپست بر شکست ناشی از خستگی و ایجاد حباب در سمان توسط آنالیز میکروسی تی

مجریان: دکتر بهاران رنجبرامیدی، دکتر سولماز حیدری
سال 1398:


1-
بررسی مقایسه ای نفوذ عاجی سه سیلر مختلف اندودانتیک با و بدون حذف لایه اسمیر
مجریان:
دکتر مرجان بلبلیان

 

2- بررسی مقایسه ای توانایی سیل دو نوع سیلر AH26 و Sure seal root به روش تراوش مایع

مجریان: دکتر ندا حاج حسنی
 

3- مقایسه سمیت سلولی و ژنی MTA، CEM و Biodentine بر روی سلول های بنیادی پری اپیکال

مجریان: دکتر داود جمشیدیسال 1397:


1-
ارزیابی استحکام خمشی، درجه تبدیل و توانایی رمینرالیزاسیون بافت های دندانی مجاور یک نوع فیشور سیلنت تجربی حاوی ترکیبات کلسیم فسفاته نانو سایز
مجریان:
دکتر فرنوش فلاح زاده

2-
بررسی ریز سختی، درز بینابینی و درجه تبدیل در کامپوزیت های بالک فیل
مجریان:
دکتر بهاران رنجبر امیدی

3-
اثر خمیرهای آنتی بیوتیکی و کلسیم هیدروکساید بر روی تکثیر و تمایز سلول های بنیادی اپیکال پاپیلا
مجریان:
دکتر داود جمشیدی

4-
بررسی اثر ضد باکتریایی فتوداینامیک تراپی با تولوئیدن بلو یا ایندوسیانین گرین در میزان آلودگی زدایی دیسک تیتانیومی لیزر لاک آلوده به Porphyromonas gingivalis در شرایط آزمایشگاهی
مجریان:
دکتر محمدرضا ناصح، دکتر امیر پیمانی

5-
ارزیابی خصوصیات فیزیکی-شیمیایی، ضد باکتریایی، بیولوژیکی و تشکیل نانو هیدروکسی آپاتایت در شیشه های زیست فعال 68s سنتز و جایگزین شده با عناصر لیتیم و استرانسیوم به روش سل-ژل با کاربرد ترمیم بافت دندانی در شرایط آزمایشگاهی
مجریان:
دکتر کیانا قنادان

6-
مقایسه خصوصیات شیمیایی مواد کلسیم سیلیکات مورد استفاده در درمان ریشه
مجریان:
دکتر داود جمشیدی

7-
آیا درمان های رژنراسیون اندودنتیک استحکام شکست را در دندان های نابالغ افزایش می دهد؟
مجریان:
دکتر داود جمشیدی


سال 1396:


1-
بررسی آثار بیومکانیکال کاربرد الاستیک کلاس III همراه با وایر روند 0.016 A-NiTi به روش 3D finite element
مجریان:
دکتر علی طیبی
 
 
2-
تاثیر aging بر استحکام باند برشی و نحوه شکست باند براکت های فلزی بر سطح مینا با استفاده از باندینگ یونیورسال Assure Plus
مجریان:
دکتر رویا ناصح، دکتر فرنوش فلاح زاده
 
3-
بررسی تاثیر نوعی بایواکتیوگلاس تغییر یافته بر ریز سختی و رمینرالیزاسیون مینای دمینرالیزه شده
مجریان:
دکتر فرنوش فلاح زاده
 
4-
بررسی خواص فیزیکی نوعی باندینگ مینایی اصلاح شده با BTDMA
مجریان:
دکتر فرنوش فلاح زاده
 

5-
مقایسه سه رویکرد درمانی مختلف در کودکان دبستانی مبتلا به براکسیزم شبانه
مجریان:
دکتر سارا ملکی کامبخش، دکتر شبنم جلیل القدر

6-
ارزیابی تغییرات کیفی بزاق حین رویش دندان های شیری
مجریان:
دکتر سارا ملکی کامبخش