اعضای هیأت مؤسس مرکز
نام اعضا تخصص رتبه علمی سمت ایمیل رزومه
دکتر رویا ناصح متخصص ارتودنسی دانشیار رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان و مدیر گروه بخش ارتودنسی Rnaseh@qums.ac.ir دریافت
دکتر پرویز پدیسار متخصص ارتودنسی دانشیار معاون آموزشی دانشگاه ppadisar@qums.ac.ir  دریافت
دکتر جلال الدین حمیصی متخصص پریودنتولوژی دانشیار عضو هیأت علمی بخش پریودنتولوژی Jhamissi@gmail.com دریافت
دکتر منصور خراسانی متخصص جراحی فک و صورت دانشیار معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی Vkhorasani1342@yahoo.com دریافت
دکتر محمد عطایی متخصص علوم پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران دانشیار مدیر گروه علوم پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران M.atai@ippi.ac.ir
دکتر مریم تفنگچی‌ها متخصص رادیولوژی دهان و دندان دانشیار معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی mtofangchiha@qums.ac.ir دریافت