معرفی مرکز

مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1391 با همت والای تعدادی از اعضاء محترم هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی قزوین با اخذ مجوز موافقت اصولی، راه‌اندازی گردید.
این مرکز در نظر دارد با هدف توسعه فعالیت های پژوهشی در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی و مواد دندانی در سطح دانشگاه، گام مؤثری را در ارتقای کیفیت تحقیقات دندانپزشکی برداشته و زمینه تولید و انتقال دانش مربوطه را فراهم نماید. لذا آمادگی دارد که در قالب طرح های تحقیقاتی، همایش‌های علمی و نشست‌های حضوری و مجازی، با تمامی محققین و علاقمندان به تحقیق در علوم دندانپزشکی، ارتباط برقرار نموده و مشارکت نماید.